HISTORIA

Finlux to nazwa handlowa używana przez tureckiego producenta Vestel dla linii produktów związanych z elektroniką użytkownika w tym telewizorów LED z płaskim ekranem. Przez lata marka była własnością kilku międzynarodowych firm.

 • 1964

  Nazwa Finlux pojawi?a si? po raz pierwszy w 1964 roku, kiedy Iskumetalli zacz??a wprowadza? na rynek telewizory tej marki, po przej?ciu przez fi?ski holding Lohja. Iskumetalli zosta?a za?o?ona w 1949 roku i produkowa?a telewizory od 1958 roku.

 • 1971

  Iskumetalli zmieni? nazw? na Finlux; to by? pierwszy raz, kiedy Finlux zosta? u?yty jako nazwa firmy.

 • 1977

  Nazwa Finlux pojawi?a si? po raz pierwszy w 1964 roku, kiedy Iskumetalli zacz??a wprowadza? na rynek telewizory tej marki, po przej?ciu przez fi?ski holding Lohja. Iskumetalli zosta?a za?o?ona w 1949 roku i produkowa?a telewizory od 1958 roku.

 • 1979

  Lohja naby?a innego fi?skiego producenta telewizorów, Asa Radio, który produkuje odbiorniki radiowe od 1927 roku.

 • 1990

  Marka by?a w?asno?ci? giganta elektroniki - firmy Nokia.

 • 1991

  Produkcja EL zosta?a sprzedana firmie Planar. Utworzono now? firm? Planar International, aby kontynuowa? produkcj? wy?wietlaczy ELD w Espoo w Finlandii. Planar pó?niej skonsolidowa? ca?? produkcj? ELD w Espoo i zamkn?? zak?ad w Oregon.

 • 1992

  Produkcja telewizorów Finlux zosta?a sprzedana firmie Nokia, która ju? produkowa?a telewizory z markami Salora, Schaub-Lorenz i Oceanic.

 • 1996

  Nokia sprzeda?a wszystkie swoje fabryki telewizorów i nazwy handlowe firmie Semi-Tech z Hong Kongu, która kontynuowa?a produkcj? telewizorów w jednej fabryce w Finlandii do 2000 roku, kiedy fi?ska filia Semi-Tech z?o?y?a wniosek o og?oszenie bankructwa.

 • 2005

  Utworzono now? spó?k? pod star? nazw? Finlux, nale??c? do norweskiej firmy Otrum Electronics, aby kontynuowa? produkcj? telewizorów, ale mieli oni powa?ne problemy z lini? produktów, która opiera?a si? na telewizorach CRT TV. Rynek przeszed? na p?askie telewizory, a Finlux nie zd??y? si? zmieni? linii produktów o czasie. Przy zad?u?eniu w wysoko?ci 50 milionów euro firma og?osi?a upad?o?? we wrze?niu 2005 r.

 • 2006

  Finlux jest w?asno?ci? najwi?kszego producenta telewizyjnego w Europie - tureckiego producenta elektroniki firm? Vestel, nale??cego do grupy korporacyjnej Zorlu Holding.